Spring til indhold

65 citater af Søren Kierkegaard

  • af

Hjertets klare renhed er at ville ét.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Ak, af alle fjender er måske vanen den lumskeste (og fremfor alt er den lumsk nok til aldrig at blive set, thi den, der så vanen, han er frelst fra vanen).

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det er utroligt, hvad et menneske kan udholde, blot det føler, at der er en mening med modgangen eller lidelsen.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Der ligger noget såre dybsindigt i, hvad der fortælles om Venusbjerget, at den, der gik derind, ikke kunne finde vejen tilbage. Det vanskelige er altid at finde vejen tilbage fra lysten.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvad er det umagen værd, at erindre det forbigående, der ikke kan blive et nærværende?

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvad er ungdommen? Det er en drøm. Hvad er kærlighed? Det er drømmens indhold.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvad er ungdommen? En drøm. Hvad er kærlighed så? Drømmens indhold.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Kvindens væsen er hengivelse, hvis form er modstand.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Mit fokus skal være på, hvad jeg gør i livet, uden at vide alting, uden at du ved, hvad du gør. Det er nøglen til at finde et formål, uanset hvad det virkelig er, som Gud vil have mig til at gøre; det er afgørende at finde en sandhed, som er sand for mig, at finde den idé, som jeg er villig til at leve og dø for .

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Når jeg hører nogen sukke, at livet er hårdt, fristes jeg altid til at spørge: Sammenlignet med hvad?

Køb bøger af Søren Kierkegaard

At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste livet.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Når man bare bliver ved med at gå, så går det nok.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Vores liv udtrykker altid resultatet af vores dominerende tanker.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Gift dig, og du vil fortryde det, gift dig ikke, og du vi også fortryde det (Gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele).

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvis jeg var far og havde en datter som blev forført, ville jeg aldrig opgive hende. Hvis jeg derimod var far og havde en søn som blev journalist. Ham ville jeg opgive med det samme.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det gælder om at leve i evigheden og dog høre stueuret slå.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hadet er kærligheden, der er mislykkedes.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Kvinden er og bliver mig dog et uudtømmeligt Stof for Overvejelser, en evig Overflødighed for Iagttagelser.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det at være læge er selv at ville lide.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvis jeg var far og havde en datter, som blev forført, hende ville jeg ikke opgive, men en søn, som blev journalist, ham ville jeg anse for være tabt.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Når jeg hører nogen sukke, livet er så hårdt, fristes jeg altid til at spørge: Sammenlignet med hvad?

Køb bøger af Søren Kierkegaard

At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det Store er ikke at være Dette eller Hiint, men at være sig selv: og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvad er ungdommen? En drøm. Hvad er kærligheden? Det er drømmens indhold.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Jeg taler helst med Børn, thi om dem tør man dog håbe, at de kan blive Fornuft-Væsener, men de, der er blevne det! Herre Jemini!

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Lad andre klage over, at Tiden er ond, jeg klager over, at den er ussel, thi den er uden Lidenskab. Menneskenes Tanker er tynde og skrøbelige som Kniplinger, de selv ynkværdige som Kniplings-Piger.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det, at være en læge er selv at ville lide.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

At vove det er at tabe sit fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tave sig selv.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det gør så let at træde i Lystens dands, men når det så er længere henne, og det er Lysten, der danser med Mennesket mod hans villie: det er en tung dands!

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Livet må leves forfra, men kan kun forstås bagfra.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Lediggang som sådan er ingenlunde en Rod til Ondt, tværtimod den er et sandt guddommeligt Liv, når man ikke keder sig.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hjertets renhed er at ville ét.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Genier er som tordenvejr: de går mod vinden, forfærder menneskene, renser luften.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærlighed? Drømmens indhold.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Dagspressen er og bliver det onde princip i den moderne verden, sofistisk har den ingen grænse, da den bestandig kan synke længere og længere ned i valget af læsere. Som følge deraf mudrer den al den usselhed op, som ingen stat mere kan magte.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hadet er den kærlighed som ikke lykkedes.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Livet er ikke et problem der skal løses, men en virkelighed der skal opleves.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Gift dig, du vil fortryde det. Gift dig ikke og du vil også fortryde det.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Menneskene synes ikke at have modtaget sproget for at kunne skjule tankerne, men for at kunne skjule, at de ingen tanker har.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvad er ungdommen? Det er en drøm. Hvad er kærlighed? Drømmens indhold.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Foruden min øvrige talrige Omgangskreds har jeg endnu en intim Fortrolig mit Tungsind, midt i min Glæde, midt i mit Arbejde vinker han ad mig, kalder mig til en Side, om jeg end legemlig bliver tilstede. Mit Tungsind er den trofasteste Elskerinde, jeg har kendt, hvad Under da, at jeg elsker igen.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det Aller latterligste at have travlt [] Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Går det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?

Køb bøger af Søren Kierkegaard

De eksemplarer, der ligger yderst bliver stødte og forulykkede.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Alle vil udvikling. Ingen vil forandring.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det er utroligt, hvad et menneske, blot det føler, at der er en mening med modgangen eller lidelsen.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Når man bliver ved at gå, så går det nok.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Men hvad er det at leve æstetisk, og hvad er det at leve etisk? Hvad er det Æstetiske i et Menneske, og hvad er det etiske? Herpå vilde jeg svare: det Æstetiske i et menneske er det, hvorved han umiddelbar er det, han er, det Etiske er det, hvorved han bliver det, han bliver.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Thi det Store er ikke at være Dette eller Hiint, men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, når han vil det.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvis jeg var fader og havde en datter, som blev forført, hende ville jeg ingenlunde opgive, men en søn, som blev journalist, ham ville jeg anse for tabt.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Søvn. Søvn. Det er en forfærdelig opfindelse, men også en forfærdelig nødvendighed. Det er den eneste magt som jeg i sandhed frygter.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

At vove er at tabe fodfæste for blot en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Men hvad er det at leve æsthetisk og hvad er det at leve ethisk? Hvad er det æsthetiske i et menneske, og hvad er det ethiske? Herpå vilde jeg svare: det æsthetiske i et menneske er det hvorved han umiddelbar er det, han er, det ethiske er det hvorved han bliver det han bliver.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Af alle latterlige ting her i livet, så forekommer det mig at være det allerlatterligste at have for travlt.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hadet er den kærlighed, der er mislykkedes.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse, jeg gider ikke gaa, det er for anstrængende, jeg gider ikke lægge mig ned, thi enten skulde jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke. Summa Summarum jeg gider slet ikke.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det er ingen kunst at forføre en pige, men en lykke at finde én, som er værd at forføre.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Gift dig, du vil fortryde det, gift dig ikke, du vil også fortryde det. (Gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele).

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Søvn, søvn, forfærdelige opfindelse, forfærdelige nødvendighed, du eneste magt som jeg frygter.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Qvinden er og bliver mig dog et uudtømmeligt stof for overveielser, en evig overflødighed for iagttagelser.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Glem ikke at elske dig selv.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Det store er ikke at være enten det ene eller det andet – men at være sig selv – og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvad er sandhed andet end levn for en ide?

Køb bøger af Søren Kierkegaard

At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Hvad er ungdommen? En drøm…Hvad er kærligheden? Drømmens indhold.

Køb bøger af Søren Kierkegaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *