Spring til indhold

35 citater af Gautama Buddha

  • af

Overvurder ikke, hvad du har modtaget, og misund heller ikke andre. Den som misunder andre opnår ikke ro i sindet.

Køb bøger af Gautama Buddha

Lykken bliver aldrig mindre af at blive delt.

Køb bøger af Gautama Buddha

Træn dig selv resolut til at nå fred.

Køb bøger af Gautama Buddha

Det er en mands eget sind, ikke hans fjende eller modstander, der lokker ham på ondskabens veje.

Køb bøger af Gautama Buddha

I himlen skelner man ikke mellem øst og vest, folk skaber sondringer ud fra deres eget sind og tror så at disse er sande.

Køb bøger af Gautama Buddha

Der er intet mere forfærdeligt end tvivlens vane. Tvivl adskiller mennesker. Det er en gift, der tilintetgør venskaber og opbryder behagelige relationer. Det er en torn, der irriterer og volder smerte, det er et sværd, der dræber.

Køb bøger af Gautama Buddha

Det er bedre at erobre dig selv end at vinde tusind kampe. Så er sejren din egen. Den kan ikke tages fra dig, hverken af engle eller dæmoner, himmel eller helvede.

Køb bøger af Gautama Buddha

Ligesom et lys ikke kan brænde uden ild, kan mænd ikke leve uden et spirituelt liv.

Køb bøger af Gautama Buddha

Vejen findes ikke i himlen, Vejen findes i hjertet.

Køb bøger af Gautama Buddha

At holde kroppen sund er en pligt…ellers er vi ikke i stand til holde vores sind stærkt og klart.

Køb bøger af Gautama Buddha

Du bliver hvad du tænker.

Køb bøger af Gautama Buddha

Hvad vi tænker, det bliver vi.

Køb bøger af Gautama Buddha

Du selv, så meget som nogen i hele universet, fortjener din kærlighed og hengivenhed.

Køb bøger af Gautama Buddha

Tusind lys kan tændes med ét enkelt lys, og lysets levetid vil ikke forkortes herved. Glæde mindskes aldrig ved at blive delt.

Køb bøger af Gautama Buddha

Du kan gennemsøge hele universet for nogen, der fortjener din kærlighed og omsorg mere end dig selv, men den person findes ikke. Du selv, så meget som alle andre i hele universet, fortjener din kærlighed og omsorg.

Køb bøger af Gautama Buddha

At fastholde vrede er som at gribe varmt kul med en intension om at kaste det på en anden person, det er kun dig selv, der bliver forbrændt.

Køb bøger af Gautama Buddha

Hverken ild eller vind, fødsel eller død, kan fjerne de gode gerninger vi har begået i livet.

Køb bøger af Gautama Buddha

Ligesom et lys ikke kan brænde uden ilt, ligeså vel kan et menneske ikke leve uden kærlighedens styrke.

Køb bøger af Gautama Buddha

Dvæl ikke i fortiden, og drøm ikke om fremtiden, koncentrér sindet om nuet.

Køb bøger af Gautama Buddha

Der findes kun to fejl, man kan begå langs vejen til sandheden, ikke at gå hele vejen, og ikke at starte.

Køb bøger af Gautama Buddha

Vi formes af vores tanker, vi bliver, hvad vi tænker. Når sindet er rent, følger lykken som en skygge, der aldrig forsvinder.

Køb bøger af Gautama Buddha

En ærlig og ond ven bør frygtes mere end et vildt bæst, et vildt bæst kan såre din krop, men en ond ven vil såre dit sind.

Køb bøger af Gautama Buddha

Renhed og urenhed afhænger af en selv. Ingen kan rense en anden.

Køb bøger af Gautama Buddha

Dit sind er alt. Hvad du tænker, det bliver du.

Køb bøger af Gautama Buddha

For at kunne nyde et godt helbred, bringe ægte lykke til sin familie, bringe fred til alle, må man først disciplinere og kontrollere sit eget sind. Hvis en mand kontrollerer sit sind, kan han finde vejen til Oplysning og al visdom og alle dyder vil komme til ham.

Køb bøger af Gautama Buddha

En falsk og ond ven er farligere end et vildt dyr, et vildt dyr kan skade din krop, men en ond ven vil skade dit sind.

Køb bøger af Gautama Buddha

Ligesom en slange afstøder dens ham, må vi afstøde vores fortid igen og igen.

Køb bøger af Gautama Buddha

Sindet er alt. Hvad du tænker, bliver du.

Køb bøger af Gautama Buddha

Vi er resultatet af vores tanker.

Køb bøger af Gautama Buddha

Had stoppes ikke af had, kun af kærlighed, dette er en evig regel.

Køb bøger af Gautama Buddha

Tungen som en skarp kniv…dræber uden blodudgydelse.

Køb bøger af Gautama Buddha

Der er intet så ulydigt som et udisciplineret sind, og der er intet så lydigt som et disciplineret sind.

Køb bøger af Gautama Buddha

Tre ting kan aldrig gemmes længe: solen, månen og sandheden.

Køb bøger af Gautama Buddha

Sundhed er den største gave, tilfredshed den største rigdom, troskab det bedste forhold.

Køb bøger af Gautama Buddha

Ægte kærlighed fødes af forståelse.

Køb bøger af Gautama Buddha

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *